POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/3116

szybowiec (glider)

SZD-48-3 Jantar Std. 3

Strzyżowice / Leszno (EPLS)

2021-08-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-3 Jantar Std. 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3648
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Strzyżowice / Leszno (EPLS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot lotniowy HGP
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie skrzydłem szybowca z opadającą liną wyciągarki paralotniowej.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution