WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/3181

samolot (airplane)

ZLIN - Z143 - LSI

Nowe Miasto nad Pilicą (EPNM)

2021-08-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ZLIN - Z143 - LSI
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TSB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowe Miasto nad Pilicą (EPNM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 27 sierpnia 2021 roku około godziny 14:21 LMT uczeń-pilot (zwany dalej uczniem) wykonywał loty po kręgu (zadanie/ćwiczenie ? I/9) w ramach szkolenia do licencji pilota samolotowego PPL(A). W trakcie trzeciego samodzielnego kręgu nadlotniskowego wykonywanego w drugiej serii lotów (po przerwie), uczeń doprowadził do zafalowania i utraty prędkości samolotu w trakcie wytrzymania ? dał pełne obroty silnika i dociągnął drążek sterowy na siebie. Chwilę później samolot twardo przyziemił i odbił się od pasa startowego, a następnie bez prędkości (przeciągnięty) przechylił się na lewe skrzydło i po chwili zderzył się z ziemią. Po zderzeniu przemieszczając się po ziemi obrócił się w lewo o 180? i zatrzymał.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution