POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/5037

ULM (ultralight aircraft)

Aeroprakt, A-22

Lądowisko Szczordkowice / Skała

2021-12-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt, A-22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SENO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Szczordkowice / Skała
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-12-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Otwarcie i wypadnięcie drzwi w locie - MAYDAY CALL, awaryjne lądowanie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution