WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/1650

wiatrakowiec (gyroplane)

AutoGyro Cavalon

Wałczyk / Wąbrzeźno

2022-04-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AutoGyro Cavalon
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-XCWA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wałczyk / Wąbrzeźno
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-04-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ultralekkiego wiatrakowca (UAGP)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Nieudany start wiatrakowcem i jego całkowite zniszczenie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution