WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2454

śmigłowiec (helicopter)

AEROSPATIALE - AS350 -B3

Jezioro Rogoźnik

2022-05-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AEROSPATIALE - AS350 -B3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
F-HCHB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jezioro Rogoźnik
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 23 maja 2022 roku pilot śmigłowca Eurocopter AS 350 B3e o znakach rozpoznawczych F- HCHB rozpoczął dyżur o godzinie 10:00 w Lotniczej Bazie Leśnej (LBL) w Brynku. O godzinie 10:40 został wezwany do pierwszego pożaru. Start nastąpił o 10:44, lot trwał 23 minuty a pilot wykonał jeden zrzut wody. Około godziny 14:20 został wezwany przez Punkt Alarmowo Dyspozycyjny (PAD) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach do drugiego lotu. Start nastąpił z Lotniczej Bazy Leśnej (LBL) w Brynku. Śmigłowiec pobierał wodę za pomocą Bambi Bucket z jeziora Rogoźnik II, położonego nieopodal miejsca pożaru. W akcji uczestniczył także drugi statek powietrzny, samolot PZL M-18 ?Dromader?, operujący z lądowiska Niegowoniczki (EPNI). Po wykonaniu 8 zrzutów, około godziny 15:00, podczas nabierania wody do kolejnego zrzutu, śmigłowiec zderzył się z powierzchnią wody i zatonął, osiadając na dnie, na głębokości ok. 2,5 m. Pilot wydostał się z kabiny o własnych siłach, nie odnosząc poważnych obrażeń ? oczekiwał na

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-