WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2454

śmigłowiec (helicopter)

AEROSPATIALE - AS350 -B3

Jezioro Rogoźnik

2022-05-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AEROSPATIALE - AS350 -B3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
F-HCHB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Jezioro Rogoźnik
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 23 maja 2022 r., śmigłowiec typu AS350B3e o znakach rozpoznawczych F-HCHB, brał udział w akcji gaśniczej pożaru lasu, do którego doszło na terenie gminy Świerklaniec. Śmigłowiec czerpał wodę z pobliskiego jeziora Rogoźnik i transportował ją w zasobniku (ang. bambi bucket) podwieszonym pod kadłubem. Po wykonaniu 8 zrzutów wody, podczas kolejnego pobierania wody do bambi bucket, śmigłowiec zderzył się z taflą jeziora. Pilot odniósł lekkie obrażenia i samodzielnie wydostał się z tonącego wraku. Śmigłowiec uległ zniszczeniu.

On 23 May 2022, an Eurocopter AS350B3e helicopter with registration marks FHCHB took part in the fire-fighting operation for a forest fire which broke out in the municipality of Świerklaniec. The helicopter would take water from the nearby Rogoźnik Lake and transport it in its underslung bambi bucket. After performing 8 water drops, the helicopter collided with the surface of the lake while refilling the bambi bucket. The pilot sustained minor injuries and got out of the sinking wreckage on his own. The helicopter was destroyed.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution