WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2700

samolot (airplane)

Cessna, 152

Rębielice/Kłobuck

2022-06-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AKW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rębielice/Kłobuck
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot, nie wykonując przeglądu przedlotowego, zajął miejsce w kabinie razem z pasażerką. Start o godz. 17:43 LMT nastąpił z betonowej drogi startowej (RWY 28) lotniska EPRU. Według zgłoszenia przekazanego przez PAŻP, pilot realizował lot do odległego o ok. 58 km Wielunia. Prawdopodobnie udało mu się dolecieć do miejsca docelowego, co potwierdza relacja innego pilota (był na ziemi w w/w miejscowości), który widział Cessnę 152 w okolicach tego miasta. Samolot SP-AKW miał zabudowany nadajnik FLARM , który łączył się z siecią OGN . O godz. 18:44 Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) przekazał do PAŻP informację o wypadku samolotu, który został później zidentyfikowany jako SP-AKW. Wypadek miała miejsce w miejscowości Rębielice Królewskie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-