WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2700

samolot (airplane)

Cessna, 152

Rębielice / Kłobuck

2022-06-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-AKW
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rębielice / Kłobuck
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Częstochowski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 2 czerwca 2022 r. pilot posiadający licencję LAPL(A) wykonywał lot trasowy z pasażerem na samolocie C-152 o znakach rozpoznawczych SP-AKW. Przez większość czasu lot przebiegał normalnie, jednak po około 30 min. od startu samolot przeszedł na zniżanie i rozpędzając się po trajektorii łagodnego, ale zacieśniającego się łuku, zderzył się z dużą prędkością z ziemią. Pilot i pasażera ponieśli śmierć na miejscu. Samolot został zniszczony, pożar nie wystąpił.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution