WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/3010

szybowiec z napędem (powered glider)

Schleicher, ASG 29 (ASW-27-18E)

Lubin (EPLU)

2022-06-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec z napędem (powered glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Schleicher, ASG 29 (ASW-27-18E)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3818
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lubin (EPLU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
osoba prywatna (private person)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 15 czerwca 2022 r. na lotnisku w Lubinie odbywały się loty szybowcowe w ramach 12 Wiosennego Obozu Przelotowego. O godzinie 12:03 do lotu wystartował szybowiec ASG-29E o znakach konkursowych ZB. Po wyczepieniu się z holu na wysokości około 600 m (AGL) szybowiec rozpoczął lot termiczny. Około godziny 12:30, kiedy szybowiec znajdował się w rejonie pierwszego zakrętu na wysokości około 150 m, pilot rozpoczął próbę uruchomienia silnika dolotowego, która nie powiodła się. W trakcie wykonywania zakrętu do lądowania na małej wysokości (20 ? 30 m) szybowiec zahaczył skrzydłem o ziemię, a następnie się z nią zderzył.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution