WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/3010

szybowiec z napędem (powered glider)

Schleicher, ASG 29

EPLU

2022-06-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec z napędem (powered glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Schleicher, ASG 29
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3818
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPLU
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 15 czerwca 2022 r. na lotnisku w Lubinie odbywały się loty szybowcowe w ramach 12 Wiosennego Obozu Przelotowego. O godzinie 12:03 do lotu wystartował szybowiec ASG-29E o znakach konkursowych ZB. Po wyczepieniu się z holu na wysokości około 600 m (AGL) szybowiec rozpoczął lot termiczny. Około godziny 12:30, kiedy szybowiec znajdował się w rejonie pierwszego zakrętu na wysokości około 150 m, pilot rozpoczął próbę uruchomienia silnika dolotowego, która nie powiodła się. W trakcie wykonywania zakrętu do lądowania na małej wysokości (20 ? 30 m) szybowiec zahaczył skrzydłem o ziemię, a następnie się z nią zderzył.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-