WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/3946

samolot ULM (ultralight airplane)

Air Camper GM1

Stara Wieś / Brzozów

2022-07-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Air Camper GM1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SBIS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Stara Wieś / Brzozów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-07-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotów ultralekkich U
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Rozbicie samolotu w czasie próby rozbiegu z przerwaniem po uniesieniu ogona SP.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution