POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/4594

samolot (airplane)

BOEING, 737-83N

Warszawa (EPWA)

2022-08-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-83N
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa (EPWA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-08-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Enter Air
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Usterka silnika podczas wznoszenia po starcie. Załoga zgłosiła komunikat PAN-PAN. Po analizie warunków meterologicznych załoga zmieniła kierunek lotu na lotnisko zapasowe i nadała komuniktat MAYDAY. Lądowanie z niesprawnym silnikiem załoga wykonała bezpiecznie w asyście służb lotniskowych.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution