WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5876

motoparalotnia (powered paraglider)

Dudek Uniwersal 3.1 / Polini 2.50

Legnica (EPLE)

2022-10-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Dudek Uniwersal 3.1 / Polini 2.50
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Legnica (EPLE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PRYWATNY
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 5 października 2022 r., w godzinach popołudniowych, pilot motoparalotniowy „D” przyjechał na lądowisko w Legnicy z zamiarem wykonaniu lotu swoją paralotnią z napędem. Wraz z nim, do lotów na innym sprzęcie, przygotowywały się trzy inne osoby. Jako pierwszy wystartował najbardziej doświadczony motoparalotniarz „A”, który z powietrza przekazał drogą radiową meldunek o warunkach meteorologicznych: korzystnych – w jego ocenie – do wykonywania lotów. W kolejności, swoje starty wykonali piloci „B” i „C”. Ok. godz. 17.452, jako ostatni, wystartował pilot „D”. Wszystkie starty odbywały się w kierunku południowym, z trawistej części lądowiska w Legnicy. Piloci „B”, „C” oraz „A” powrócili i wylądowali bezpiecznie na lądowisku. Zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością pilota „D”, bezskutecznie wywoływali go drogą radiową oraz dzwonili na jego numer telefonu. Jak ustalono w trakcie badania, lot pilota „D”, w okolicach miasta Legnica, trwał ok. 30 minut. Znajdując się w odległości 1,5 km od miejsca startu i lecąc „pod wiatr”3, pilot wprowadził motoparalotnię w lewy zakręt. Po wykonaniu półtora ciasnego okrążenia, w trakcie zakrętu z wiatrem, nastąpiło nagłe sfalowanie fragmentu skrzydła. Zestaw przyspieszył obrót, przechodząc w lewą spiralę upadkową i wykonując co najmniej dwa kolejne obroty. W tej konfiguracji, ok. godz. 18.15, motoparalotnia zderzyła się z ziemią. O godz. 18.20 pilot „A”, przebywający na lądowisku, otrzymał informację telefoniczną o wypadku motoparalotni pilotowanej przez „D”.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution