POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/6070

szybowiec (glider)

SZD-50-3 Puchacz

Rudniki (EPRU)

2022-10-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-50-3 Puchacz
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3288
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rudniki (EPRU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
SPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wyłamanie prawego pedłu napędu steru kierunku w szybowcu stwierdzone przed lotem

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution