POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0003

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Rzeszów Jasionka (EPRZ)

2023-02-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WBA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rzeszów Jasionka (EPRZ)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-02-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:20
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Air Res Aviation Sp. z o.o.
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przeciągnięcie samolotu podczas lądowania, uderzenie skrzydłem i ogonem w pas startowy, utrata kierunku lądowania i wypadnięcie z pasa, powrót na pas i kołowanie do jego końca.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-