WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0024

samolot ULM (ultralight airplane)

Zenair CH 601

Kiełczynek / Śrem

2023-05-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Zenair CH 601
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-KUA 15
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kiełczynek / Śrem
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Samolot ultralekki z pasażerem na pokładzie podczas startu z nieustalonej przyczyny zderzył się z budynkiem gospodarczym i następnie spadł na ziemię. Pilot bez obrażeń, a pasażer doznał poważnych obrażeń ciała (złamanie kości udowej prawej, rany szarpanej ramienia prawego, rozerwania powieki górnej prawego oka) został przetransportowany do szpitala. Samolot znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-