WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0024

samolot ULM (ultralight airplane)

Zenair CH 601

Kiełczynek / Śrem

2023-05-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Zenair CH 601
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-KUA 15
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kiełczynek / Śrem
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 25.05.2023 r. pilot zamierzał wykonać na samolocie Zenair CH 601 lot rekreacyjny w rejonie lądowiska Kiełczynek. Po przybyciu na lądowisko wypchnął samolot z hangaru, wykonał na nim przegląd przedlotowy i zajął miejsce w kabinie. Miejsce w kabinie na prawym fotelu zajął pasażer. Następnie pilot uruchomił silnik, przekołował kilkadziesiąt metrów, wykonał próbę silnika, po czym przekołował na koniec RWY. Po ustawieniu samolotu w osi drogi startowej, rozpoczął o godzinie 19:30 start. Samolot po przebyciu odległości około 270 m oderwał się od trawiastego pasa startowego, ale jednocześnie kołysał się na przemian na prawe i lewe skrzydło. Aby ominąć przeszkodę na kierunku startu, pilot wykonał nieznaczny zakręt w prawo i pociągnął drążek sterowy lekko na siebie. Samolot wzniósł się na wysokość około 4 m nad RWY, ale nadal kołysząc się wykonał w końcowej fazie lotu gwałtowny obrót w prawo i zderzył się z budynkiem. Pilot i pasażer opuścili samolot o własnych siłach. Pasażer doznał poważnych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Samolot został zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution