WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0039

śmigłowiec (helicopter)

ROBINSON, R44

Warszawa Babice (EPBC)

2023-07-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ROBINSON, R44
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-LUK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:17
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
GSA Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas próby startu wystąpiły gwałtowne i nieintencjonalne obroty śmigłowca w lewą stronę. Śmigłowiec wpadał w ruch przypominający "ruch kołyski", przodem płóz uderzył o ziemię, a następnie ogonem. Skutkowało to oderwaniem się i zniszczeniem śmigła ogonowego. Załoga nie odniosła żadnych obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-