WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0053

szybowiec (glider)

MDM-1 Fox

Toruń (EPTO)

2023-08-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
MDM-1 Fox
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-8000
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Toruń (EPTO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-08-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:38
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 4 sierpnia 2023 r. na lotnisku w Toruniu (EPTO) rozgrywana był czwarta konkurencja Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej w klasie ADVANCED. O godzinie 18:28 wystartował kolejny zawodnik do swojego lotu. Po wyczepieniu liny holowniczej na wysokości 1200 m, pilot szybowca odchylil tor lotu w prawo, na kierunek osi strefy akrobacyjnej. Po chwili, pilot szybowca rozpoczął wykonywanie pierwszej figury – wiązanki i wleciał w linę holowniczą, która była podczepiona do samolotu zniżającego się po wyczepieniu. Bezpiecznik zamontowany na linie został zerwany. Końcówka liny z koluszkiem zablokowała ster wysokości szybowca. Pilot wykonał skok ratowniczy ze spadochronem. W trakcie zdarzenia pilot szybowca nie odniósł żadnych obrażeń ciała, szybowiec uległ zniszczeniu, a samolot holujący został nieznacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-