WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0033

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1 "Junior"

Katowice-Muchowiec (EPKM)

2024-06-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1 "Junior"
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3343
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Katowice-Muchowiec (EPKM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:37
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Śląski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot szybowca po starcie za wyciągarką wykonał dwa zakręty w prawą stronę na zniżaniu. W drugim zakręcie przed wyprowadzeniem na prostą do pasa startowego zahaczył prawym skrzydłem o nawierzchnię lotniska skrzydłem i przednią częścią kadłuba. Pilot nie doznał obrażeń, szybowiec został zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-