POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2024-0047

samolot (airplane)

Antonov, An-2

Bagicz (EPKG)

2024-07-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Antonov, An-2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FIY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bagicz (EPKG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-07-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:47
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Załoga samolotu z pasażerami na pokładzie wykonywała lot turystyczny na wyspę Bornholm (EPKG-EKRN). W połowie trasy (Bałtyk) załoga zauważyła ślad oleju na szybie dowódcy bez braku oznak przerwy w pracy silnika. Załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko startu. Samolot w dolocie do lotniska z widocznym dymem (opary oleju). Po bezpiecznym lądowaniu w trakcie zawracania na drodze startowej samolot zjechał na pas trawiasty i ugrzązł na mokrym podłożu. Załoga i pasażerowie bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-