Raport końcowy PKBWL – incydent, samolot Diamond DA20-C1 (SP-NDI), lotnisko Dęblin (EPDE), 21/04/2021

W dniu 21.04.2021 r. w trakcie szkolenia do licencji PPL(A) uczeń-pilot wykonywał loty samodzielne po kręgu pod nadzorem instruktora-pilota. Około godziny 14:38 LMT w trakcie lądowania uczeń-pilot przyziemił samolot na przednie koło podwozia co spowodowało odbicie od nawierzchni drogi startowej. Uczeń-pilot zareagował na odbicie poprzez oddanie drążka sterowego co doprowadziło do kolejnego odbicia, instruktor nadzorujący loty wydał komendę „zatrzymaj drążek”, „drążek w miejscu” „drążek w miejscu”. Samolot odbijał się jeszcze kilka razy od pasa startowego i w końcowej fazie uczeń-pilot wykonał procedurę przejścia na drugi krąg. W trakcie wznoszenia zameldował o wystąpieniu dużych drgań samolotu. Instruktor nakazał uczniowi kontrolę parametrów pracy silnika i wykonanie lądowania po skróconym kręgu. Po lądowaniu uczeń-pilot przekazał informację o problemach z kołowaniem. Instruktor nakazał wyłączenie silnika samolotu i oczekiwanie na drodze kołowania. Instruktor udał się na miejsce postoju samolotu i stwierdził uszkodzenie śmigła i przedniej goleni podwozia.

Przyczyna zdarzenia: Nieprawidłowe poprawianie błędu odbicia się samolotu od pasa w trakcie lądowania.

Czynnik sprzyjający: Tylny wiatr do lądowania.

Raport końcowy o nr 2021/845 z badania niniejszego incydentu znajduje się w następującym linku

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content