Raport końcowy PKBWL – wypadek, samolot Bristell NG-5 (SP-SLES), lądowisko Kikity (EPKI), 15/08/2020

W dniu 15.08.2020 r. pilot samolotu Bristell NG-5 wraz z pasażerką wystartowali około godziny 20:401 z lądowiska Kikity (EPKI) do lotu rekreacyjnego po trasie Mrągowo, Mikołajki, Giżycko, Kikity. Lot wykonywany był na wysokości około 1200 ft. W trakcie dolotu do lądowiska Kikity pilot zgłosił FIS Olsztyn przejście na częstotliwość lądowiska i rozpoczął zniżanie samolotu do wysokości 1000ft. Świadkowie, którzy przebywali na lądowisku stwierdzili, że około godziny 21:30 obserwowali światła pozycyjne samolotu w okolicach trzeciego zakrętu kręgu nadlotniskowego, które w pewnym momencie zniknęły. Osoby postronne przebywające nad jeziorem zgłosiły właścicielowi lądowiska i służbom ratowniczym, że prawdopodobnie doszło do wypadku samolotu. Służby ratownicze podjęły akcję poszukiwawczą i odnalazły wrak samolotu w lesie. Samolot był zniszczony, a pilot i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu.

W trakcie badania PKBWL ustaliła, że prawdopodobną przyczyną wypadku była niekontrolowana utrata wysokości podczas wykonywania trzeciego zakrętu.

PKBWL po zakończeniu badania zaproponowała dwa zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Zalecenie 2022/2397/1 – dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
Ważnym elementem badania jest sprawdzenie prawidłowości obsługi technicznej statku powietrznego przed zdarzeniem. W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL nie miała możliwości zapoznać się z dokumentacją dotyczącą czynności obsługowych wykonanych na samolocie po 100 godz. lotu, ponieważ dokumenty prawdopodobnie znajdowały się na pokładzie SP i uległy spaleniu. W związku z powyższym PKBWL proponuje, aby Prezes ULC dokonał zmiany przepisów w ten sposób, aby dokumenty wymagane na pokładzie statku powietrznego podczas lotu nie były zintegrowane z dokumentami dotyczącymi zdatności do lotu, które powinny być przechowywane na ziemi. Zapobiegnie to zniszczeniu dokumentów dotyczącymi zdatności do lotu po zaistnieniu wypadku.
Zalecenie 2022/2397/2 – dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL stwierdziła, że samolot, który uległ wypadkowi został wpisany do Ewidencji Statków Powietrznych w kategorii K6-E, jako samolot eksperymentalny i w związku z tym powinien być wykorzystywany tylko do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych. Samolot, który uległ wypadkowi był wykorzystywany przez prywatnego właściciela do lotów prywatnych.
Aby zapobiec takim przypadkom w przyszłości, PKBWL proponuje, aby Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach kontroli prowadzonych zgodnie z art. 27 ustawy Prawo lotnicze sprawdzał, czy statki powietrzne wpisane do ewidencji w kategorii K6E (eksperymentalna) są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi ograniczeniami.

Raport końcowy o nr 2020/2397 z badania przedmiotowego incydentu znajduje się w następującym linku.

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content