WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/1195

szybowiec (glider) / samolot (airplane)

SZD-42-2 Jantar 2B / Job-15

Lądowisko Milewo (EPMX)

2020-05-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-42-2 Jantar 2B / Job-15
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3278 / D-EJHO
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Milewo (EPMX)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-05-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot szybowcowy (SPL) / Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 12 maja 2020 r. o godz. 12:01 LMT do pierwszego w tym dniu lotu wystartował zespół (szybowiec Jantar 2B i samolot Job-15 o znakach rejestracyjnych D-EJHO). Start z lądowiska Milewo (EPMX) odbywał się na kierunku 36 w warunkach intensywnego opadu deszczu. W trakcie rozbiegu nastąpiło otwarcie i pełne wysunięcie hamulców aerodynamicznych w szybowcu, które nie zostały poprawnie zablokowane. Pilot samolotu zauważył brak możliwości przejścia na prawidłowe parametry wznoszenia. Po minięciu płotu ogradzającego teren lądowiska od północy, pilot szybowca wyczepił się na polecenie dowódcy zespołu. Pilot samolotu wykonał krąg i wylądował bez następstw, a pilot szybowca lądował awaryjnie na wprost. Szybowiec przyziemił w końcowej części pola uprawnego i po około 120 m dobiegu uderzył końcówką prawego skrzydła w drzewo, a następnie zatrzymał się w rowie melioracyjnym. Szybowiec znacznie uszkodzony. W trakcie zdarzenia pilot nie doznał obrażeń ciała.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution