POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/3377

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 152 / Cessna 152

Rudniki (EPRU)

2020-10-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 152 / Cessna 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FZY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rudniki (EPRU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-10-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A) / Instruktor
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Samolot C152 SP-FZY wykonywał piąty lot szkolny po kręgu, który miał się zakończyć pełnym lądowaniem. W tym samym czasie SP-AKW wykonywał lot po kręgu z podróżnym na pokładzie, z zamiarem wykonania lądowania na celność na pasie 26. Żaden z pilotów nie zgłosił prostej do lądowania. W końcowej fazie dobiegu samolotu SP-FZY samolot SP-AKW będąc jeszcze w powietrzu zaczepił kołem o śmigło samolotu SP-FZY.W wyniku zdarzenia uszkodzone zostało śmigło samolotu SP-FZY oraz urwane zostało lewe koło samolotu SP-AKW.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution