WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/3056

samolot (airplane)

Diamond DA 42

Modlin (EPMO)

2021-08-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond DA 42
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TRL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Modlin (EPMO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
00:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Goldwings Flight Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 16:22 załoga w składzie pilot-instruktor i pilot-uczeń wykonali przelot z lotniska Babice (EPBC) na lotnisko Modlin (EPMO) w celu wykonania lotów szkolnych w ramach szkolenia do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe ? MEP(L). Szkolenie odbywało się zgodnie z zatwierdzonym przez ULC programem szkolenia do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe MEP(L). Załoga wykonała 11 kręgów nadlotniskowych, które przebiegały bez następstw. W trakcie 12 lotu, po lądowaniu załoga zatrzymała samolot na pasie i po około 2 minutach wykonała ponowny start. W trakcie wznoszenia, na wysokości 500 ft, instruktor zasymulował awarię zespołu napędowego po starcie. Uczeń-pilot zabezpieczył prędkość samolotu pochylając maskę i wykonał lądowanie na wprost na pasie 26. Samolot przyziemił z dużą prędkością opadania w wyniku czego doszło do poważnych uszkodzeń samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution