POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/2076

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Lądowisko Chojna

2022-05-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SCS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Chojna
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

PKBWL zaleca, aby producent samolotów zmienił status Biuletynu SB 298 – CS na obowiązkowy

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 6 maja 2022 r. o godz.13:09 UTC załoga samolotu Tecnam P2008?JC podczas lotu po kręgu (7 krąg w rejonie lądowiska Chojna) na wysokości 1000 ft AGL zauważyła zwiększone opory w układzie sterowania sterem wysokości. Aby wychylić ster wysokości pilot musiał użyć większej siły niż normalnie.Instruktor natychmiast przejął stery i podjął decyzję o lądowaniu na pasie lądowiska. Pilot rozpoczął zniżanie z małą prędkością, tak aby zmniejszyć siłę działającą na ster wysokości. Na prostej do pasa RWY 27, około 10 sekund przed przyziemieniem instruktor stwierdził jeszcze większy opór układu sterowania wskazujący na jego całkowitą blokadę i był zmuszony do lądowania z użyciem trymera. Lądowanie odbyło się bez następstw.Podczas przeglądu samolotu po locie wykryto urwanie lewej i uszkodzenie prawej śruby mocowania zawiasów poziomego usterzenia płytowego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-