POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/2076

samolot (airplane)

TECNAM, P-2008 JC

Lądowisko Chojna

2022-05-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SCS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Chojna
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
SKY CITY
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

PKBWL wydała zalecenie nr 1/2022/2076 dla CA.TECNAM S.r.l – producenta samolotu Tecnam P2008 JC, aby zmienił status Biuletynu SB 298 – CS na obowiązkowy

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 6 maja 2022 r. o godz.15:09 LMT załoga samolotu Tecnam P2008 JC podczas lotu po kręgu (7 krąg w rejonie lądowiska Chojna) na wysokości 1000 ft AGL zauważyła zwiększone opory w układzie sterowania sterem wysokości. Instruktor natychmiast przejął stery i podjął decyzję o lądowaniu na pasie lądowiska, rozpoczął zniżanie z małą prędkością, tak aby zmniejszyć siły działające na ster wysokości. Na prostej do pasa 27, około 10 sekund przed przyziemieniem instruktor stwierdził nasilenie się objawów, a następnie całkowitą blokadę steru. Lądowanie wykonał z użyciem trymera. Lądowanie odbyło się bez następstw. Podczas przeglądu samolotu wykryto urwanie śruby mocowania zawieszenia usterzenia płytowego. Dotychczas stosowane śruby posiadały niewystarczającą długość części niegwintowanej, na której powinny znajdować się łączone elementy układu mocowania zawieszenia steru wysokości. Producent wydał Biuletyn Serwisowy, dotyczący wymiany dotychczas stosowanych śrub na śruby o większej średnicy i posiadające znacznie dłuższą część niegwintowaną.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution