WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5615

samolot (airplane)

SOCATA, Rallye 235-ED

Lubin (EPLU)

2022-09-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, Rallye 235-ED
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WOP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lubin (EPLU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 24 września 2022 r. na lotnisku w Lubinie (EPLU) odbywały się zawody szybowcowe na celność lądowania. Holowanie szybowców odbywało się za samolotem Socata-Rallye 235 E-D o znakach rozpoznawczych SP-WOP. Po wykonaniu 20 holi nastąpiła zmiana pilota holującego. W trakcie pierwszego holu (po zmianie pilota) pilot szybowca wyczepił linę holowniczą na wysokości około 300 m. Pilot samolotu odchylił kierunek lotu w lewo i rozpoczął zniżanie. Drogą radiową uzyskał zgodę od kierującego lotami na lądowanie z wiatrem. W trakcie wykonywania zakrętu w prawo do lotniska pilot próbował zwiększyć obroty silnika, jednak silnik nie reagował. W konsekwencji, samolot lądował awaryjnie w odległości około 180 m przed progiem RWY 31. W końcowej fazie podejścia do awaryjnego lądowania samolot zaczepił i zerwał przewody trakcji elektrycznej linii kolejowej. W trakcie zdarzenia pilot nie odniósł obrażeń ciała, a samolot został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution