WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5615

samolot (airplane)

SOCATA, Rallye 235-ED

EPLU

2022-09-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SOCATA, Rallye 235-ED
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-WOP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPLU
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 24 września 2022 r. na lotnisku w Lubinie (EPLU) odbywały się zawody szybowcowe na celność lądowania. Holowanie szybowców odbywało się za samolotem Socata-Rally 235-ED o znakach rozpoznawczych SP-WOP. Po wykonaniu 20 holi nastąpiła zmiana pilota holującego. Pilot, przejmując samolot, wykonał jego przegląd przedlotowy. Po uruchomieniu silnika podgrzał go i po uzyskaniu (drogą radiową) zgody od kierującego lotami podkołował przed szybowiec. O godzinie 11:35 (LMT) zespół (samolot holujący ? szybowiec) rozpoczął start. Na wysokości około 300 m szybowiec wyczepił linę holowniczą i rozpoczął lot po prawym kręgu. Pilot samolotu odchylił kierunek lotu w lewo i rozpoczął zniżanie. Drogą radiową uzyskał zgodę od kierującego lotami na lądowanie z wiatrem na kierunku pasa 31 trawa. W trakcie wykonywania zakrętu w prawo pilot stwierdził, że jest za nisko i próbował zwiększyć obroty silnika, jednak silnik nie reagował. W konsekwencji, samolot lądował awaryjnie w odległości około 180 m od progu drogi startowej 3

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-