WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/6240

szybowiec (glider)

Zakłady Lotnicze Margański, MDM-1, FOX

Kościelec / Rudniki (EPRU)

2022-10-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Zakłady Lotnicze Margański, MDM-1, FOX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3828
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kościelec / Rudniki (EPRU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po wyczepieniu liny, znajdujący się w zakręcie szybowiec wszedł w prawy korkociąg i zderzył się z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-