WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0035

samolot ULM (ultralight airplane)

Nieuport 17 / Siemens, Schuckert D.I

Sławsko / Sławno

2023-06-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Nieuport 17 / Siemens, Schuckert D.I
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SYAN
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Sławsko / Sławno
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
18:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie samolotu z ziemią w nieznanych okolicznościach. Pilot poniósł śmierć na miejscu, samolot znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-