WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0039

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Piła (EPPI)

2024-06-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3470
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Piła (EPPI)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-06-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
20:35
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ziemi Pilskiej
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas startu szybowca za samochodem po osiągnięciu prędkości około 90 km/h szybowiec zniknął z pola widzenia operatora samochodu. W tym czasie instruktor podał uczniowi-pilotowi szybowca dwukrotnie komendę “wyczep się”, a operator samochodu rozpoczął hamowanie liny wyciągarkowej. Szybowiec po wyczepieniu wznosząc się i obracając w lewo na wysokość około 8 m, przepadł i zderzył z ziemią w pozycji odwróconej. Uczeń-pilot odniósł poważne obrażenia ciała i został przetransportowany do szpitala. Szybowiec uległ znacznym uszkodzeniom.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-