Krajowe ćwiczenia ratownicze „SIEKAWICA 2023”

W dniach 18-20.07.2023 roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego odbyły się ćwiczenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „SIEKAWICA 2023”. Członkowie PKBWL wzięli w nich udział w roli obserwatorów.