POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/2456

samolot (airplane)

TECNAM, P-2006 T

Warszawa Babice (EPBC)

2022-05-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P-2006 T
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MMB
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Zalecenie 2022/2456/1 PKBWL zaleca, aby producent samolotów Tecnam P2006T dokonał analizy parametrów elementów zastosowanych w instalacji chowania i wypuszczania podwozia, a następnie dokonał wymiany wszystkich elementów instalacji, których obciążenie jest wyższe niż przewidują to ich parametry znamionowe. Zalecenie 2022/2456/2 PKBWL proponuje, aby producent samolotów Tecnam P2006T rozważył zasadność modyfikacji procedury wypuszczania podwozia sposobem awaryjnym, poprzez dodanie zapisu o konieczności wyłączenia bezpiecznika LANDING GEAR oraz odpowiedniego oznaczenia ww. bezpiecznika. Zalecenie 2022/2456/3 PKBWL zaleca, aby producent samolotów Tecnam P2006T dokonał modyfikacji połączenia dźwigni prawego zaworu z wałkiem zaworu tak, aby nie było możliwości ich samoczynnego poluzowania się podczas normalnej eksploatacji samolotu (np. aby zastosował połączenie wielowypustowe). Zalecenie 2022/2456/4 PKBWL zaleca producentowi samolotu Tecnam P2006T, aby do czasu realizacji wyżej wymienionych zaleceń wydał list/biuletyn serwisowy informujący użytkowników samolotów o powyższych problemach i określił tymczasowy sposób ich rozwiązania.

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu zdarzenia załoga w składzie uczeń wraz z instruktorem odbywała lot szkolny. Start z lotniska EPBC nastąpił o godzinie 15:05 ,a planowany czas lotu wynosił 4 h i 30 min. Lot przebiegał normalnie. Po powrocie do EPBC załoga przystąpiła do wykonania procedury wypuszczenia podwozia. Pomimo kilkukrotnego przestawienia dźwigni podwozia w dolne położenie, brak było sygnalizacji wypuszczonego podwozia. W tej sytuacji, zgodnie z instrukcją P2006T Aircraft Flight Manual, Section 3 Emergency procedures, LANDING GEAR SYSTEM FAILURES, wykonano procedurę EMERGENCY CHECKLIST LDG GEAR. Próba awaryjnego wypuszczenia podwozia nie powiodła się. Załoga zgłosiła sytuację awaryjną kierującemu lotami na EPBC, a następnie wykonała niski przelot nad lotniskiem. Osoby znajdujące się na ziemi potwierdziły brak wypuszczonego podwozia. Po powiadomieniu służb lotniskowych i zapewnieniu asysty przeciwpożarowej załoga wylądowała ze schowanym podwoziem na trawiastej drodze startowej uszkadzając dolne poszycie kadłuba.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-