WYPADEK (ACCIDENT) - 2024-0009

samolot (airplane)

CESSNA, 150

Warszawa / Wawer

2024-03-01

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 150
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-EKIQ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa / Wawer
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2024-03-01
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
EVAIR
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lotu rekreacyjnego pilot lądował awaryjnie na podmokłym terenie, w wyniku czego samolot skapotował. Pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń. Samolot uległ uszkodzeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-