Zakończone badania PKBWL – grudzień 2023

Nr PKBWLStatek powietrznyKlasaPrzyczyna/-yRK/Uchwała
2020/0484samolot
Boeing
737-800-8AS
I1) Pogorszenie warunków atmosferycznych na dużym obszarze w krótkim czasie.
2) Duże natężenie ruchu lotniczego w rejonie planowanych lotnisk docelowego i zapasowych.
3) Nieudane lądowanie na pierwszym lotnisku zapasowym.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2020-0484/
2020/0987samoloty:
Cruiser Aircraft - PS28 Cruiser,
Cessna 172
I1) Duże natężenie ruchu w kręgu nadlotniskowym.
2) Niewłaściwa obserwacja sytuacji ruchowej w rejonie lotniska.
3) Nieskuteczne próby ułożenia ruchu statków powietrznych w kręgu nadlotniskowym.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2020-0987/
2021/4172samolot
Piper PA28;
szybowiec
SZD-54 Perkoz
I1) Utrata kontaktu wzrokowego z ziemią w locie VFR na wysokości 6000 ft AMSL nad chmurami, które pokrywały ponad połowę nieba od wysokości około 2500-2600 ft AGL.
2) Niewłaściwa analiza ruchu w kręgu nadlotniskowym.
3) Chęć wykonania szybkiego lądowania.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2021-4172/
2022/0810samolot
Tecnam P2006T
IPrzyczyną zdarzenia było zastosowanie przez producenta samolotu Tecnam P2006T niewłaściwych elementów w układzie wypuszczania i chowania podwozia samolotu.https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-0810/
2022/5425szybowiec
SZD-50-3 Puchacz
Tecnam P2006T
W1) Prawdopodobnie zbyt szybkie rozpoczęcie wyprowadzania szybowca z korkociągu do lotu poziomego, ze względu na małą wysokość lotu, co skutkowało jego ponownym wejściem w korkociąg.
2) Tylne (w zakresie dopuszczalnym) położenie środka masy szybowca.
3) Małe doświadczenie instruktora.
4) Rozpoczęcie ćwiczenia na zbyt małej wysokości.
5) Wejście szybowca w korkociąg o charakterze korkociągu płaskiego.
6) Działanie instruktora w końcowej fazie lotu w deficycie wysokości i czasu.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-5425/
2022/5615samolot
Socata-Rallye 235 E-D
W1) Niezamierzone zamknięcie przez pilota dopływu paliwa do silnika.
2) Wykonanie zakrętu w prawo na prostą do lądowania, zbyt daleko od lotniska.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-5615/
2022/6507paralotnia
skrzydło DRIFTAIR 18
WNajbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było kontynuowanie przez pilota spirali do zbyt małej wysokości nad terenem, co nie pozwoliło na wyprowadzenie do lotu poziomego.https://pkbwl.gov.pl/raporty/2022-6507/
2023-0005śmigłowiec
Robinson R22 BETA II
WPrzyczyną zdarzenia lotniczego był błąd ucznia-pilota polegający na spóźnionym i mało zdecydowanym przestawieniu lewego pedału oraz zbyt energicznym przestawieniu dźwigni skoku ogólnego w jej górne położenie.https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0005/
2023-0015motoparalotnia
Niviuk R-BUS 40
WKomisja nie ustaliła jednoznacznie przyczyny pogłębienia zakrętu motoparalotni przed zderzeniem z ziemią.
1) Możliwe nieświadome zwolnienie blokady linki trymera przez pasażera lub pod wpływem rosnących naprężeń w konstrukcji podczas zakrętu i przyspieszania, co doprowadziło do pogłębiania się zakrętu i ostatecznego zderzenia z ziemią.
2) Zamontowanie blokad trymerów na konstrukcji wózka z tyłu za głową pilota
i w miejscu niewidocznym dla niego.
3) Wysoka masa startowa motoparalotni i związane z tym większe siły w układzie sterowania.
4) Modyfikacja systemu sterowania skrzydłem, która obniżyła skuteczność sterowania motoparalotnią.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0015/
2023-0018samolot
Tecnam
P2008-JC
PINadmierne obciążenie przedniej goleni w trakcie lotów szkolnych, które doprowadziło do pęknięcia materiału w okolicach spawu.https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0018/
2023-0022samolot
Cessna C-172 RG
PI1) Przyspieszone zużycie eksploatacyjne siłownika wynikające z użytkowana samolotu w procesie szkolenia, co skutkowało zwiększoną liczbą cykli wypuszczania i chowania podwozia niż w samolotach w normalnej eksploatacji,
2) Zaniedbania obsługowe polegające na zbyt rzadkim badaniu siłowników podwozia w poszukiwaniu pęknięć w stosunku do charakteru eksploatacji samolotu (szkolenie) oraz stosowaniu innej metody wykrywania pęknięć niż ta ujęta w programie obsługi samolotu.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0022/
2023-0064samoloty:
Socata
TB-9,
Tecnam
P2008-JC
PI1) Częściowa utrata orientacji geograficznej oraz utrata świadomości sytuacyjnej przez załogę samolotu Socata w czasie dolotu do lotniska EPPT.
2) Wykorzystanie mapy VFR z nieprawidłowym oznaczeniem kierunków dróg startowych lotniska EPPT podczas przygotowań do lotu.
3) Niewłaściwy nadzór nad przygotowaniem szkolonej do zadania IV/6.
4) Brak reakcji korygującej ze strony kierującego lotami na zgłoszenie pozycji samolotu Socata w prawym, zamiast w lewym kręgu nadlotniskowym do RWY 21R.
https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0064/
2023-0067samolot
AT-3 R100
PINieprawidłowo wykonany przegląd przedlotowy samolotu polegający na pozostawieniu wodzidła podpiętego do goleni przedniej samolotu.https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0067/
2023-0080samolot
Boeing
B767-200
IObaj piloci, prawdopodobnie, nie zrozumieli instrukcji dotyczącej zniżania do wysokości 1500m. W odpowiedzi na komunikat kontrolera, iż będą zniżać do wysokości 1200m, nie otrzymali żadnej korekty. Brak reakcji ze strony kontrolera utwierdził ich w przekonaniu, że otrzymana zgoda została właściwie zrozumiana i wykonana.https://pkbwl.gov.pl/raporty/2023-0080/

Najnowsze Aktualności

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content